Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
tel. 22 534-43-30
NIP 525-22-56-724
KRS 0000145910
tramwaje.warszawskie@tw.waw.pl
tw@tw.waw.pl

Dokumenty

Rysunki przedstawiające zastosowane rozwiązania w wariancie realizacyjnym

Plan sytuacyjny (skala 1:500)

ul. Kasprzaka i Wolska (odc. Redutowa – Ordona/Elekcyjna)

Plan sytuacyjny (skala 1:500)

ul. Kasprzaka (odc. Ordona – Skierniewicka)

Materiały związane z procedurą pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pismo TW Sp. z o.o. do RDOŚ w Warszawie

z wnioskiem o przeprowadzenie pełnej oceny oddziaływana na środowisko

Konsultacje społeczne

Raport z konsultacji społecznych w sprawie budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka

W związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem raportu z konsultacji społecznych w sprawie budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. zapraszają do zapoznania się z opracowanym dokumentem. Jednocześnie pragniemy poinformować, że w wyniku prowadzonych analiz i konsultacji społecznych Inwestor wskazał do dalszych prac, jako rozwiązanie preferowane wariant W1. Został on tym samym wskazany, jako wariant inwestorski w postępowaniu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dokumentacja do ściągnięcia:

Co konsultowaliśmy ?–

informacje o inwestycji

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zorganizowały konsultacje społeczne dotyczące budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka.

Inwestycja ta jest przewidziana do realizacji w najważniejszym dokumencie planistycznym Warszawy uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy w 2006 r..

Konsultowane przedsięwzięcie stanowi element większego projektu polegającego na połączeniu Bemowa i Bielan z Wolą i Śródmieściem. Dotychczas w ramach tego projektu zrealizowano nowe trasy tramwajowe w ul. Powstańców Śląskich: odc. ul. Górczewska – ul. Radiowa (2014 r.) i odc. pętla Nowe Bemowo – ul. Broniewskiego (2006 r.).

Prowadzony proces konsultacyjny dotyczył powstania nowej trasy w obszarze ograniczonym ul. Skierniewicką i ul. Redutową. W 2014 r. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. we współpracy z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. przeprowadziły szczegółowe analizy koncepcyjne dotyczące wariantów przebiegu trasy mając na względzie uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i środowiskowe. Do dalszych analiz wybrane zostały trzy warianty różniące się między sobą pod względem kosztów realizacji, warunków obsługi komunikacyjnej, zakresu przebudów i ingerencji w stan istniejący.

Warianty te podlegały ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który w oparciu o kompleksowe analizy obejmujące również wpływ na ludzi i środowisko dokonuje ostatecznego wyboru rozwiązania wskazanego do realizacji. Przed podjęciem decyzji o wyborze wariantu realizacyjnego Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. jako inwestor chciały poznać opinie wszystkich zainteresowanych na temat planowanej inwestycji. Zebrane w toku konsultacji stanowiska, opinie, wnioski i uwagi posłużyły do udoskonalenia i poprawy  przygotowanych wcześniej rozwiązań, tak aby finalnie nowa trasa tramwajowa odpowiadała na potrzeby mieszkańców Warszawy i służyła Wszystkim przez wiele lat.

Z kim konsultowaliśmy?

Konsultacje społeczne były przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych projektem budowy nowej trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka. Zarówno mieszkańcy terenów przyległych, pasażerowie komunikacji miejskiej, jak i osoby pracujące na terenie Woli mogły swobodnie wziąć w nich udział. Każdy głos i opinia była tak samo ważna dla Nas, gdyż chcemy wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi przygotować tę jakże ważną inwestycję w skali dzielnicy jak i całej Warszawy.

Zapoznać się projektem i wariantami rozwiązań oraz porozmawiać z przedstawicielami Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. można było:

  • na spotkaniach otwartych,
  • w punktach konsultacyjnych,
  • podczas spaceru.

Poza wyżej opisanymi działaniami, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. zorganizowały we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wola m.st. Warszawy odrębne spotkania warsztatowe dla Radnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i członków Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.