Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
tel. 22 534-43-30
NIP 525-22-56-724
KRS 0000145910
tramwaje.warszawskie@tw.waw.pl
tw@tw.waw.pl

Wizualizacje grudzień 2022 r.

Reduta Wolska, ul. Kasprzaka

widok w kierunku centrum

Wizualizacja skrzyżowania al. Prymasa Tysiąclecia / ul. Wolska, widok w kierunku centrum.

Szpital Wolski przy ul. Kasprzaka

widok od strony skrzyżowania ul. Kasprzaka / ul. Płocka / ul. Krzyżanowskiego

Wizualizacja przystanku Szpital Wolski, położonego na ul. Kasprzaka, między ul. Płocką i ul. Skierniewicką – widok od strony skrzyżowania: ul. Kasprzaka / ul. Płocka / ul. Krzyżanowskiego.

przystanek PKP Kasprzaka

Wizualizacja przystanku PKP Kasprzaka, położonego na ul. Kasprzaka, między al. Prymasa Tysiąclecia,
a ul. Bema.