Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
tel. 22 534-43-30
NIP 525-22-56-724
KRS 0000145910
tramwaje.warszawskie@tw.waw.pl
tw@tw.waw.pl

Dokumenty

Rysunki przedstawiające zastosowane rozwiązania w wariancie realizacyjnym

Stała Organizacja Ruchu 1

ul. Wolska na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Redutowej

Stała Organizacja Ruchu 2

ul. Wolska na odcinku od ul. Redutowej do ul. Kasprzaka

Stała Organizacja Ruchu 3

ul. Wolska i ul. Kasprzaka wraz z ul. Elekcyjną i ul. Ordona

Stała Organizacja Ruchu 4

ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Grabowskiej do ul. Bema

Stała Organizacja Ruchu 6

ul. Kasprzaka wraz ze skrzyżowaniami z ul. Płocką i ul. Skierniewicką

Plan sytuacyjny (skala 1:500)

ul. Kasprzaka i Wolska (odc. Redutowa – Ordona/Elekcyjna)

Plan sytuacyjny (skala 1:500)

ul. Kasprzaka (odc. Ordona – Skierniewicka)