Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
tel. 22 534-43-30
NIP 525-22-56-724
KRS 0000145910
tramwaje.warszawskie@tw.waw.pl
tw@tw.waw.pl

Konsultacje społeczne

Raport z konsultacji społecznych w sprawie budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka

W związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem raportu z konsultacji społecznych w sprawie budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka, zapraszamy do zapoznania się z opracowanym dokumentem. Jednocześnie informujemy, że w wyniku prowadzonych analiz i konsultacji społecznych, Inwestor wskazał do dalszych prac – jako rozwiązanie preferowane – wariant W1. Został on tym samym wskazany jako wariant inwestorski w postępowaniu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dokumentacja do ściągnięcia:

Co konsultowaliśmy ?– informacje o inwestycji

We współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zorganizowaliśmy konsultacje społeczne dotyczące budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka.

Inwestycja ta jest przewidziana do realizacji w najważniejszym dokumencie planistycznym Warszawy, uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy w 2006 r.

Konsultowana trasa tramwajowa na Woli, stanowi element większego projektu, polegającego na połączeniu Bemowa i Bielan z Wolą i Śródmieściem. Dotychczas, w ramach tego projektu, zrealizowano nowe trasy tramwajowe w ul. Powstańców Śląskich: odc. ul. Górczewska – ul. Radiowa (2014 r.) i odc. pętla Nowe Bemowo – ul. Broniewskiego (2006 r.).

Prowadzony proces konsultacyjny dotyczył powstania nowej trasy w obszarze ograniczonym ul. Skierniewicką i ul. Redutową. W 2014 r., we współpracy z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., przeprowadziliśmy szczegółowe analizy koncepcyjne dotyczące wariantów przebiegu trasy, mając na względzie uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i środowiskowe. Do dalszych analiz wybrane zostały trzy warianty różniące się między sobą pod względem kosztów realizacji, warunków obsługi komunikacyjnej, zakresu przebudów i ingerencji w stan istniejący.

Warianty te podlegały ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który w oparciu o kompleksowe analizy, obejmujące również wpływ na ludzi i środowisko dokonuje ostatecznego wyboru rozwiązania wskazanego do realizacji. Przed podjęciem decyzji o wyborze wariantu realizacyjnego chcieliśmy poznać, jako inwestor, opinie wszystkich zainteresowanych na temat planowanej inwestycji. Zebrane w toku konsultacji stanowiska, opinie, wnioski i uwagi, posłużyły do udoskonalenia i poprawy  przygotowanych wcześniej rozwiązań, tak aby finalnie nowa trasa tramwajowa odpowiadała na potrzeby mieszkańców Warszawy i służyła wszystkim przez wiele lat.

Z kim konsultowaliśmy?

Konsultacje społeczne były przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych projektem budowy nowej trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka. Zarówno mieszkańcy terenów przyległych, pasażerowie komunikacji miejskiej, jak i osoby pracujące na terenie Woli, mogli swobodnie wziąć w nich udział. Każdy głos i opinia były dla nas tak samo ważne, gdyż chcemy przygotować tę jakże ważną, zarówno w skali dzielnicy, jak i całej Warszawy inwestycję, wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi.

Zapoznać się projektem i wariantami rozwiązań oraz porozmawiać z naszymi przedstawicielami można było:

  • na spotkaniach otwartych,
  • w punktach konsultacyjnych,
  • podczas spaceru.

Poza wyżej opisanymi działaniami, zorganizowaliśmy we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, odrębne spotkania warsztatowe dla Radnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i członków Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.