Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
tel. 22 534-43-30
NIP 525-22-56-724
KRS 0000145910
tramwaje.warszawskie@tw.waw.pl
tw@tw.waw.pl

Dokumenty

Rysunki przedstawiające zastosowane rozwiązania w wariancie realizacyjnym

STała Organizacja Ruchu

01 Kasprzaka/Goleszowska

Plan sytuacyjny (skala 1:500)

ul. Kasprzaka i Wolska (odc. Redutowa – Ordona/Elekcyjna)

Plan sytuacyjny (skala 1:500)

ul. Kasprzaka (odc. Ordona – Skierniewicka)

Materiały związane z procedurą pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pismo TW Sp. z o.o. do RDOŚ w Warszawie

z wnioskiem o przeprowadzenie pełnej oceny oddziaływania na środowisko

Postanowienie RDOŚ w Warszawie

ws. przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko