Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
tel. 22 534-43-30
NIP 525-22-56-724
KRS 0000145910
tramwaje.warszawskie@tw.waw.pl
tw@tw.waw.pl

Aktualności

Prace wykonane w ostatnim tygodniu (42 tyd.)

TK42 2

W minionym tygodniu (42), na odcinkach prowadzone były następujące roboty torowe: 

Torowisko w ul. Kasprzaka

 • na odcinku ul. Skierniewicka-ul. Płocka – torowisko w zabudowie betonowej przygotowane jest do wypełnienia kanałów szynowych. Trwają prace wykończeniowe/zieleniarskie w torowisku. 
 • na odcinku ul. Płocka-ul. Bema – trwają prace wykończeniowe/zieleniarskie w torowisku. 
 • Na odcinku ul. Bema-Rondo Tybetu – torowisko w zabudowie betonowej przygotowywane jest do wypełnienia kanałów szynowych. Trwają prace wykończeniowe/zieleniarskie w torowisku. 
 • Rondo Tybetu – torowisko w zabudowie betonowej przygotowywane jest do wypełnienia kanałów szynowych. Trwają prace wykończeniowe/zieleniarskie w torowisku. 
 • Rondo Tybetu-ul. Ordona – Trwają prace wykończeniowe/zieleniarskie w torowisku. 
 • ul. Ordona-ul. Sowińskiego:
  • od ul. Ordona do km około 0+600 zakończono zabudowę betonu nawierzchniowego. Trwa wypełnianie strefy okołoszynowej zaprawą mineralną. 
  • na odcinku 0+470 – 0+600 szyn są przygotowywane do zabudowy, zabetonowano beton podkładowy rozjazdu. Trwa montaż rozjazdu. 
  • na odcinku 0+400 – 0+470 zakończono prace brukarskie w torowisku oraz drenaż. 
  • Zaplanowano rozwiezienie szyn po montażu rozjazdu. 
  • na odcinku 0+300 – 0+400 trwają roboty ziemne pod konstrukcję torowiska, na kolejny tydzień zaplanowano wykonanie dolnych warstw podbudowy torowiska. 
  • na odcinku 0+200 – 0+300. Trwają prace przy budowie peronów tramwajowych. 
  • na odcinku 0+000 do 0+200 wykonano płytę betonową torowiska dla jednego z torów, betonowanie drugiego toru zaplanowano na kolejny tydzień. 

Torowisko w ul. Wolskiej od ul. Elekcyjnej do rozjazdu z torowiskiem w ul. Kasprzaka

 • na odcinku od rozjazdu km 0+000 – 0+380 Kasprzaka/Wolska w kierunku ul. Elekcyjnej (do przewiązki tymczasowej). Trwa wypełnianie strefy okołoszynowej zaprawą mineralną. 
 • na odcinku 0+480 – 0+530 (tarcza skrzyżowania Elekcyjna) trwają wykonanie drenażu na kolejny tydzień zaplanowanie układanie płyt prefabrykowanych w zabudowie torowiska. 
 • na odcinku 0+530 – 0+705 (od skrzyżowania Elekcyjna do granicy robót) na kolejny tydzień zaplanowano rozpoczęcie robót związanych z zabudową torowiska. 

W zakresie robót inżynierskich na murach oporowych

Trwają prace betoniarskie (zbrojenie, szalowanie, betonowanie) dla schodów nr 5 oraz pochylni nr 3. Dla murów oraz Kładki nr 1 realizowane są zabezpieczenia antykorozyjne oraz inne prace wykończeniowe. 

Realizowane są roboty z zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przy ulicy Wolskiej po jej północnej stronie trwa budowa komór dla sieci wodociągowej w miejscu byłego torowiska. Planowane są kolejne przełączenia sieci energetycznej, terminy przełączeń sieci są każdorazowo uzgadniane z gestorami. Trwają prace przy budowie oświetlenia ulicznego.  

Wykonano niezbędne roboty brukarskie w rejonie ul. Redutowej na jezdni zachodniej oraz w ciągu ul. Wolskiej. Rozpoczęto prace przy konstrukcji zatoki autobusowej przy ul. Wolskiej przy przejściu podziemnym, a dla zatoki przy Cmentarzu Prawosławnym w kierunku Bemowa zaplanowano tam beton nawierzchniowy. Wykonano roboty związane z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Wolską, a murami oporowymi na odcinku od ul. Redutowej na zachód. Zaplanowano również rozpoczęcie robót brukarskich na odcinku od ul. Elekcyjnej w kierunku zachodnim oraz w rejonie Ronda Tybetu dla przejść i przejazdów rowerowych w docelowej lokalizacji. Trwają prace związane z zakładaniem trawników i nasadzeń krzewów. 

 

informacje o inwestycji

2,3 km

nowych
torów

1,2 km

zmodernizowanych
torów

6

nowych
peronów

4

zmodernizowane
perony

nowe tory: 2,3 kmtory modernizowane: 1,2 kmnowe perony: 6modernizowane perony: 4szacunkowa wartość zamówienia: blisko 196 mln zł nettoczas robót budowlanych: 20 miesięcy ........................................................ .........................

196 mln zł

szacunkowa wartość
zamówienia

20 miesięcy

czas robót
budowlanych