Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
tel. 22 534-43-30
NIP 525-22-56-724
KRS 0000145910
tramwaje.warszawskie@tw.waw.pl
tw@tw.waw.pl

Aktualności

Prace wykonane w ostatnim tygodniu (43 tyd.)

Obraz1aa

W minionym tygodniu (43), na odcinkach prowadzone były następujące roboty torowe: 

Torowisko w ul. Kasprzaka

 • na odcinku ul. Skierniewicka – ul. Płocka – torowisko w zabudowie betonowej przygotowane jest do wypełnienia kanałów szynowych. Trwają prace wykończeniowe/zieleniarskie w torowisku. Trwają prace przy sieci trakcyjnej. 
 • na odcinku ul. Płocka – ul. Bema – trwają prace wykończeniowe/zieleniarskie w torowisku. Trwają prace przy sieci trakcyjnej. 
 • Na odcinku ul. Bema – Rondo Tybetu – Trwa wypełnianie strefy okołoszynowej zaprawą mineralną. Trwają prace wykończeniowe/zieleniarskie w torowisku. Trwają prace przy sieci trakcyjnej. 
 • Rondo Tybetu – torowisko w zabudowie betonowej przygotowywane jest do wypełnienia kanałów szynowych. Trwają prace wykończeniowe/zieleniarskie w torowisku.  
 • Rondo Tybetu – ul. Ordona – Trwają prace wykończeniowe/zieleniarskie w torowisku. Trwają prace przy sieci trakcyjnej. 
 • ul. Ordona – ul. Sowińskiego:
  • od ul. Ordona do km około 0+600 zakończono zabudowę betonu nawierzchniowego. Trwa wypełnianie strefy okołoszynowej zaprawą mineralną. 
  • na odcinku 0+470 – 0+600 szyn są przygotowywane do zabudowy, zabetonowano beton podkładowy rozjazdu. Trwa montaż rozjazdu. 
  • na odcinku 0+400 – 0+470 zaplanowano rozwiezienie szyn po montażu rozjazdu i kontynuację zabudowy betonowej torowiska. 
  • na odcinku 0+170 – 0+400 wykonano dolne warstwy podbudowy torowiska, na kolejny tydzień zaplanowano roboty brukarskie oraz drenaż w torowisku. W TK 45 zaplanowano odbiór ostatniego odcinka warstwy KASM w torowisku w ul. Kasprzaka. ✓ na odcinku 0+000 do 0+170 wykonano płytę betonową torowiska obu torów oraz fundamenty słupów trakcyjnych. Beton nawierzchniowy zaplanowano na kolejny tydzień w zależności od warunków atmosferycznych. 

Torowisko w ul. Wolskiej od ul. Elekcyjnej do rozjazdu z torowiskiem w ul. Kasprzaka

 •  
 • na odcinku od rozjazdu km 0+000 – 0+380 Kasprzaka/Wolska w kierunku ul. Elekcyjnej (do przewiązki tymczasowej). Trwa wypełnianie strefy okołoszynowej zaprawą mineralną. 
 • na odcinku 0+380 – 0+480 (tymczasowa przewiązka w ramach COR – brak robót, planowana rozbiórka przewiązki w TK 47) 
 • na odcinku 0+480 – 0+530 (tarcza skrzyżowania Elekcyjna) wykonano zabudowę torowiska z płyt prefabrykowanych. 
 • na odcinku 0+530 – 0+705 (od skrzyżowania Elekcyjna do granicy robót) zaplanowano rozwiezienie szyn po montażu płyt w tarczy skrzyżowania i kontynuację zabudowy betonowej torowiska.  

W zakresie robót inżynierskich na murach oporowych

Dla kładki nr 2 trwają prace betoniarskie (zbrojenie, szalowanie, betonowanie) dla schodów nr 5 oraz pochylni nr 3, ponadto trwa wykonywanie zasypek. Dla murów MO1, MO2, MO4, MO5, MO7 i MO12, przejścia podziemnego oraz Wiaduktu oraz Kładki nr 1 realizowane są zabezpieczenia antykorozyjne oraz przygotowanie powierzchni pod malowanie. Trwają prace w zakresie wyspy dzielącej na obiekcie WD 4. 

W zakresie robót branżowych realizowane są roboty z zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przy ulicy Wolskiej po jej północnej stronie trwa budowa studni D90a w komorze w miejscu byłego torowiska. Trwa przebudowa istniejących wpustów w ul. Wolskiej od Elekcyjnej w kierunku Redutowej (5 szt.). Planowane są kolejne przełączenia sieci energetycznej w tym kolizji 23, 25, 26, 27 w rejonie ul. Skierniewickiej i Płockiej, a terminy przełączeń sieci są każdorazowo uzgadniane z gestorami. Trwają prace przy budowie i uruchomieniu oświetlenia ulicznego wraz z pracami utrzymaniowymi oświetlenia na odcinku Elekcyjna – Redutowa. Trwają dalsze prace w zakresie sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowań: Wolska-Elekcyjna, Wolska Ordona, Wolska – Redutowa. Trwają prace przy budowie sieci trakcyjnej na odcinku od ul. Ordona do ul. Skierniewickiej. 

Kontynuowane są prace przy wykonywaniu nawierzchni zatoki autobusowej przy ul. Wolskiej przy Cmentarzu Prawosławnym, a dla zatoki przy Redutowej wykonano krawężnik peronowy. Na kolejny weekend 4-5.11.2023 r. zaplanowano wdrożenie COR etap B3 dla robót bitumicznych na odcinku ul. Wolskiej jezdnia północna w rejonie ul. Redutowej. Trwają prace brukarskie w rejonie skrzyżowanie Wolska – Elekcyjna oraz Kasprzaka – Ordona. Trwają prace związane z zakładaniem trawników i nasadzeń krzewów

informacje o inwestycji

2,3 km

nowych
torów

1,2 km

zmodernizowanych
torów

6

nowych
peronów

4

zmodernizowane
perony

nowe tory: 2,3 kmtory modernizowane: 1,2 kmnowe perony: 6modernizowane perony: 4szacunkowa wartość zamówienia: blisko 196 mln zł nettoczas robót budowlanych: 20 miesięcy ........................................................ .........................

196 mln zł

szacunkowa wartość
zamówienia

20 miesięcy

czas robót
budowlanych