Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
tel. 22 534-43-30
NIP 525-22-56-724
KRS 0000145910
tramwaje.warszawskie@tw.waw.pl
tw@tw.waw.pl

Aktualności

Tramwaj na Kasprzaka – start budowy w marcu

Wraz z początkiem sezonu budowlanego rusza budowa nowej trasy tramwajowej. Są już szczegóły, gdzie pojawią się pierwsze ekipy budowlane. Prace na budowie mają potrwać 20 miesięcy z ewentualną dodatkową przerwą zimową. Po ich zakończeniu, mieszkańcy nowych osiedli na Woli będą mieli szybki dojazd do centrum. Nowa trasa przyśpieszy też dojazdy z Bemowa.

W marcu ruszą prace przy budowie nowej trasy tramwajowej na ul. Kasprzaka. Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag, która przejęła teren budowy. Gotowe jest już zaplecze techniczne, kończy się zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu drogowego. Wraz z marcowym rozpoczęciem sezonu budowlanego ekipy pojawią się na dwóch końcach nowo budowanej trasy. U zbiegu Wolskiej i Kasprzaka pierwsza ekipa będzie działała przy stopniowej rozbiórce obecnie funkcjonującego przejścia podziemnego i budowie nowego. Przejście to będzie prowadziło do przystanku tramwajowego. Sam przystanek znajdzie się jeszcze niżej, w miejscu gdzie dziś znajduje się jezdnia. Dzięki temu ruch tramwajowy będzie oddzielony od ruchu samochodowego.  Na perony i do przejścia będzie można dostać się z pomocą schodów, wind i pochylni. Na czas przebudowy przejścia jezdnia będzie musiała być czasowo zwężana. Kolejne prace wykonawca będzie prowadził na drugim krańcu inwestycji. Będą to roboty związane z instalacją podziemnego kabla zasilającego w okolicach skrzyżowania Karolkowej i Kasprzaka.

Jaki będzie tramwaj na Kasprzaka?

Nowa trasa zapewni szybki dojazd do dwóch stacji metra – Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ. Podróż potrwa zaledwie kilka minut. Na otwarcie tramwaju na Kasprzaka czekają mieszkańcy szybko rozbudowujących się osiedli na Odolanach i okolic ul. Jana Kazimierza. Ale skorzystają nie tylko mieszkańcy Woli. Tramwaj dowiezie pasażerów do przystanku kolejowego Warszawa Wola. Do metra krótszą trasą dotrą także tramwaje z Bemowa. Prace będą prowadzone na odcinku o długości niemal 3,5 km. Między Wolską a Skierniewicką zostaną wybudowane nowe tory – około 2,3 km. Już istniejące na Wolskiej i na Kasprzaka, o długości ok. 1,2 km, zostaną zmodernizowane. Pasażerowie skorzystają z nowych przystanków: przy Płockiej, przy przystanku kolejowym Warszawa Wola oraz przy Ordona. Wszystkie będą przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, opiekunów z dziećmi w wózkach i seniorów.

Nie tylko zielone tory

Na terenie całej inwestycji rosną  803 drzewa. Niestety 19 z nich wymaga usunięcia ze względu na bezpośrednią kolizję z planowaną infrastrukturą. Pięć innych drzew, które kolidują z inwestycją, uda się przesadzić. Po inwentaryzacji zieleni okazało się te, że kolejnych pięć drzew jest w bardzo złej kondycji – stanowią zagrożenie dla mieszkańców i muszą być usunięte. Kompensacja wyciętych drzew będzie bardzo bogata: w ramach inwestycji nasadzimy aż 94 nowe drzewa. Będą to rodzime gatunki liściaste – klon pospolity, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy oraz dąb szypułkowy. Parametry drzew będą zgodne ze standardami kształtowania zieleni Warszawy. Średnica pni powinna być nie mniejsza niż 16-18 cm. Będą to drzewa o docelowych wysokościach od 8 m do nawet 20 m i średnicy korony od 2 m do nawet 15 m. Nasadzimy także 413 m² traw ozdobnych i bylin, a także 6603 m² krzewów. Nasadzenia krzewów, traw ozdobnych i bylin wyznaczono przy peronach tramwajowych, przy skrzyżowaniach, w pasach między jezdniami oraz wzdłuż Wolskiej. Z kolei drzewa zaprojektowano jako uzupełnienie szpalerów wzdłuż Wolskiej i Kasprzaka i w obrębie inwestycji. Tory na Kasprzaka, tak jak na Grochowskiej, zostaną obsadzone rozchodnikiem. Łączna długość zielonych torowisk wyniesie 2,5 km. Betonowe ściany przy przystanku w wykopie u zbiegu Wolskiej i Kasprzaka będą obsadzone pnącymi roślinami. W tym miejscu zwiększy się powierzchnia terenów zielonych –  na skraju torowiska i parku Powstańców Warszawy będzie podwójny, a miejscami nawet potrójny szpaler drzew.

Budowa przyjaźniejsza klimatowi

Co więcej, wykonawca – Strabag – będzie prowadził inwestycję ograniczając jej wpływ na środowisko. Biuro budowy zlokalizowane przy ul. Ordona, w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz zużycia energii elektrycznej wytwarzanej konwencjonalnie, zostało wyposażone w instalację fotowoltaiczną.

Na 18 kontenerach zamontowanych zostało 108 paneli o łącznej mocy 48,6 kWp. Energia wyprodukowana przez system wyniesie ponad 40 kWh. Oznacza to, że blisko 50% zapotrzebowania na energię elektryczną będzie pochodziło z energii słonecznej. Instalacja fotowoltaiczna pozwoli ograniczyć emisję CO2 o blisko 20 ton rocznie.

Terminy, koszty, dofinansowanie UE

Budowa nowej trasy tramwajowej zgodnie z planem ma się zakończyć w 2023 roku. Wykonawca ma 20 miesięcy na realizację zadania od daty podpisania umowy. Do tego czasu nie będą wliczane 3-miesięczne okresy zimowe, od połowy grudnia do połowy marca – jeden z nich właśnie się kończy.

Inwestycją zajmuje firma Strabag za kwotę 205,4 mln zł. Oficjalna nazwa projektu współfinasowanego ze środków UE to „Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru”. Wysokość dofinansowania to 156 mln złotych. Projekt obejmuje kilka zadań: budowę i przebudowę trasy tramwajowej wzdłuż Kasprzaka i Wolskiej, budowę trasy tramwajowej na Winnicę, dostawę tablic systemu informacji pasażerskiej i zakup 10 dwukierunkowych tramwajów niskopodłogowych. Są to od niedawna wożące warszawianki i warszawiaków nowe tramwaje Hyundai.

informacje o inwestycji

2,3 km

nowych
torów

1,2 km

zmodernizowanych
torów

6

nowych
peronów

4

zmodernizowane
perony

nowe tory: 2,3 kmtory modernizowane: 1,2 kmnowe perony: 6modernizowane perony: 4szacunkowa wartość zamówienia: blisko 196 mln zł nettoczas robót budowlanych: 20 miesięcy ........................................................ .........................

196 mln zł

szacunkowa wartość
zamówienia

20 miesięcy

czas robót
budowlanych